Barvy

17.11.2020

 Co je vlastně barva ?

Barva je pouhý vjem vyvolaný dopadem elektromagnetického vlnění na lidskou sítnici. Barvy jsou ukryty ve světle : ze světla se barvy rodí, ve světle žijí a bez světla zanikají . 

Dokážete si představit, že by Váš interiér byl bez barev ? Jak by asi působil ? Jak byste se v něm cítili ? Bez barvy je interiér neúplný, chladný, smutný..

Barvy jsou všude kolem nás a jsou každodenní součástí našeho života. Dokáží ovlivňovat naše emoce, prostředí, ve kterém se nacházíme, naše energie, náš život .
Pokud začnete o barvě přemýšlet jako o emoci, či myšlence a o tom, jak působí na člověka : barva se pak stává mocným nástrojem ( nejen ) pro designér.

Heslo tedy zní :

NEBOJTE SE BAREV, je třeba aby náš život byl barevný!  


Tereza